این روزها، وقت ِغذا از معدود اوقاتی است که می‌شود دور ِهم بود. و اغلب تلوزیون است همین فرصت چند دقیقه‌ای را هم از ما می‌گیرد. تلویزیون جای صحبت کردن اعضای خانواده‌ها را گرفته. اگر تلویزیون نبود احتمالا خیلی بیشتر هم‌صحبت می‌شدیم. برای من که اوقات ناهار و شامی که بدون تلویزیون باشد حس خیلی مثبت‌تری دارد.

ادامه مطلب
منبع : فروردین |مزاحم همیشگی
برچسب ها : تلویزیون